O ksylitolu

KSYLITOL  - (2,3,4,5)-tetrahydroksy-pentanol - C5H12O5

Ksylitol, pięciowęglowy poliol (lub „alkohol cukrowy”)

Stosowane są dwie główne metody produkcji - z pozostałości kukurydzy oraz z surowca drzewnego.

Firma AKA działa od 1992 roku. Jesteśmy firmą, która praktycznie wprowadziła ksylitol do Polski. Przed nami nie było dużych firm oferujących ksylitol w małych opakowaniach.

Od razu zdecydowaliśmy się - wyłącznie - na dystrybucję ksylitolu pozyskiwanego z surowca drzewnego. Różni producenci próbują przekonywać nas, że nie ma żadnej różnicy, ale...  Nasz wybór -  częściowo subiektywny, częściowo oparty na badaniach naukowych - jest jednoznaczny.

Uważamy, że:  

  • Surowiec drzewny nie został skażony elementami GMO, na co jest narażony każdy surowiec kukurydziany.
  • Ksylitol pozyskiwany z drzew posiada śladową informację biologiczną pochodzącą z drzew. Naszym zdaniem wpływa to korzystnie na organizm człowieka.
  • Produkcja ksylitolu z surowca drzewnego jest korzystniejsza dla środowiska, generuje mniej odpadów i pozostawia mniejszy "ślad węglowy".
  • Podczas produkcji ksylitolu z kukurydzy stosowane są dodatkowe procesy technologiczne, np. fermentacja, których ślad może pozostawać w produkcie wyjściowym.

Ksylitol sprzedawany przez nas w opakowaniach 1 kg, 0,5 i 0,25 kg, puder i saszetki oraz ksylitol zawarty w naszych wyrobach to oryginalny ksylitol firmy DuPont/Danisco, produkowany w Finlandii z surowca drzewnwgo. Do każdej partii ksylitolu posiadamy oryginalny certyfikat producenta. Również wyroby firmy Plamil oraz Xyllimax zawierają wyłącznie ksylitol Danisco.

 

Dwie metody produkcji w skrócie:

BHP - Ksylitol z Kukurydzy

Koncepcja BHP opiera się na wykorzystaniu kolb kukurydzy - tego co pozostaje z kolb kukurydzy po usunięciu ziaren. Dzięki wysokiej zawartości ksylozy ponad 25% (Kabel et al., 2002), kolby kukurydzy służą jako atrakcyjny surowiec do produkcji ksylitolu.

Po przyniesieniu kolb kukurydzy do obiektu, są one hydrolizowane kwasem w celu rozbicia składników strukturalnych. Po poddaniu procesowi hydrolizy kwasowej, z materiału lignocelulozowego, w tym przypadku kolb kukurydzy itp. wytwarza się hydrolizat hemicelulozowy, składający się z rozpuszczonych cukrów, takich jak glukoza, ksyloza i arabinoza. Etapy ekstrakcji do wytworzenia ksylozy po hydrolizie to zasadniczo oczyszczanie i filtracja.

ksylitol DWB 2

Źródło: Dupont / Danisco 

DWB - Ksylitol z surowca drzewnego

Koncepcja DWB, zintegrowany proces produkcji ksylitolu, opiera się na tym samym ogólnym procesie oczyszczania i filtracji w celu ekstrakcji ksylozy, a następnie ksylitolu.

W procesie DWB zakład produkujący ksylozę jest zintegrowany z zakładem celulozowo-papierniczym. Zakłady celulozowe i papiernicze zazwyczaj wytwarzają strumień odpadów po stronie odpadów - składający się z ługu czarnego - który ma wysoką zawartość węglowodanów i wysoką wartość energetyczną.

Strumień boczny jest zwykle spalany w celu wytworzenia ciepła i energii elektrycznej, które są wykorzystywane wewnętrznie do napędzania produkcji masy celulozowej w zakładzie.

Integracja produkcji ksylozy z zakładem celulozowo-papierniczym wykorzystuje wysoką zawartość węglowodanów w strumieniu bocznym i wykorzystuje ten strumień odpadów jako surowiec.

Ksyloza w tym surowcu jest już w postaci zhydrolizowanej, a zatem w procesie DWB nie stosuje się kwasu do hydrolizy.

Po wyekstrahowaniu ksylozy pozostały strumień boczny o zmniejszonej zawartości ksylozy i obniżonej wartości energetycznej jest zawracany z powrotem do zakładu celulozowo-papierniczego do spalania i produkcji energii.

ksylitol DWB

Źródło: Dupont / Danisco

Ksyloza jest następnie przekształcana w ksylitol. Obejmuje to uwodornienie ksylozy, a następnie rozdzielenie i odparowanie, w wyniku czego otrzymuje się skrystalizowany ksylitol. Rysunek  przedstawia uproszczony schemat przebiegu procesu dla koncepcji opartej na biomasie.